Citronix
Limitronic

znakowanie opakowańW warunkach konkurencji rynkowej, opakowanie produktu jest jednym z czynników, które skutecznie zwracają uwagę konsumenta. Warto więc zadbać o odpowiednie znakowanie opakowań produktów.

            Na każdym opakowaniu powinny znaleźć się rzetelne informacje dotyczące producenta oraz kraju, z którego dany wyrób pochodzi. Ponadto, na opakowaniach obligatoryjnie należy umieścić masę netto oraz klasę jakości. Znakowanie opakowań produktów ma też znaczenie logistyczne, ponieważ ułatwia kontrolowanie dystrybucji i sprzedaży towarów. Warto pamiętać, że świadomość konsumentów stale wzrasta. Coraz częściej, zanim włożą konkretny produkt do koszyka, czytają jego etykietę, dlatego koniecznie powinny na niej zostać umieszczone informacje promocyjne, wskazujące na przykład na dobre strony wyrobu.

            Na opakowaniach muszą znaleźć się także oznakowania specjalne, szczególnie jeśli dany produkt jest niebezpieczny lub łatwo go zniszczyć. Dla osób zajmujących się jego transportem to ważna informacja, która zapobiega dotkliwym stratom, spowodowanym nieostrożnym obchodzeniem się z ładunkiem. Podsumowując – umieszczanie na opakowaniach odpowiednich znaków jest nie tylko wymagane przez polskie prawo, ale również korzystne ze względów logistycznych oraz reklamowych.