Citronix
Limitronic

znakowanie żywościProdukcja żywności jest obwarowana twardym murem wyśrubowanych norm, które mają zapewnić bezpieczeństwo wyrobów. W Polsce konieczne jest prawidłowe znakowanie żywności dopuszczanej do sprzedaży. O czym w pierwszej kolejności należy pamiętać?

            Istotne jest, by wszystkie informacje zamieszczane na opakowaniach produktów żywnościowych były zgodne z prawdą. Producent musi podać skład wyrobu, datę przydatności do spożycia oraz wskazówki dotyczące sposobu jego przechowywania. Tekst powinien być czytelny, zrozumiały i napisany w języku polskim. Składu nie trzeba podawać jedynie na opakowaniach tych produktów, które mają charakter jednoskładnikowy. Aktualne prawo wymaga, by na opakowaniach artykułów, które są przeznaczone do powszechnej sprzedaży, nie pojawiało się słowo „dietetyczny”.

            Reasumując, znakowanie żywności powinno dostarczać konsumentowi wszystkich najważniejszych i przede wszystkim – rzetelnych informacji na temat kupowanych artykułów. Zamieszczanie błędnych danych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.